Filmska in video dejavnost v Ljubljana

Vrhovci, cesta IX 8, 1000 Ljubljana Ljubljana
031 567 414
Podmilščakova ulica 44, 1000 Ljubljana Ljubljana
01 534 55 33
Na Korošci 15, 1000 Ljubljana Ljubljana
040 582 129
Berčičeva ulica 6 B, Ljubljana 1260 Ljubljana - Polje Ljubljana
Ni informacij
Mačkova ulica 4, 1000 Ljubljana Ljubljana
070 557 516
Ulica Metoda Mikuža 10, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Pržanjska ulica 7 A, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Brilejeva ulica 8, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Valvasorjeva ulica 10, 1000 Ljubljana Ljubljana
01 425 06 49
Cesta 24. junija 25, Ljubljana 1231 Ljubljana - Črnuče Ljubljana
Ni informacij
Tavčarjeva ulica 15, 1000 Ljubljana Ljubljana
01 300 69 20
Ulica 28. maja 67, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Tržna ulica 8, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Ulica Pohorskega bataljona 87, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Barjanska cesta 52, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Šmartinska cesta 68, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Mlinska pot 23, Ljubljana 1231 Ljubljana - Črnuče Ljubljana
Ni informacij
Brilejeva ulica 21, 1000 Ljubljana Ljubljana
070 837 199
Kamniška ulica 49, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana Ljubljana
040 715 192
Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Tržaška cesta 67, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Kvedrova cesta 5 A, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Katreževa pot 24 A, Ljubljana 1231 Ljubljana - Črnuče Ljubljana
Ni informacij
Maroltova ulica 16, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Puhtejeva ulica 6, 1000 Ljubljana Ljubljana
040 981 198
Kvedrova cesta 5 A, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Goriška ulica 69, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Ulica Pohorskega bataljona 10, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 234 063
Preglov trg 1, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Maroltova ulica 14, 1000 Ljubljana Ljubljana
040 331 642
Ulica Hermana Potočnika 11, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Preglov trg 1, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Tomažičeva ulica 42, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 200 677
Cesta Andreja Bitenca 22, Ljubljana 1210 Ljubljana - Šentvid Ljubljana
Ni informacij
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Ljubljana
040 309 188
Hudourniška pot 37, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Cesta 24. junija 37, Ljubljana 1231 Ljubljana - Črnuče Ljubljana
041 759 551
Bratovševa ploščad 21, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Na jami 1, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Zelena pot 2, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Bobrova ulica 3, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Trstenjakova ulica 2, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 268 318
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Streliška ulica 29, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Planinska cesta 25, Ljubljana 1231 Ljubljana - Črnuče Ljubljana
Ni informacij
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Jamova cesta 50, 1000 Ljubljana Ljubljana
030 685 394
Gorkičeva ulica 7, 1000 Ljubljana Ljubljana
01 528 12 81
Trubarjeva cesta 75, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Črtomirova ulica 5, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Teslova ulica 6, 1000 Ljubljana Ljubljana
031 311 322
Hafnerjeva ulica 4, Ljubljana 1210 Ljubljana - Šentvid Ljubljana
Ni informacij
Kneza Koclja ulica 13, 1000 Ljubljana Ljubljana
031 434 998
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana Ljubljana
031 534 372
Beblerjev trg 6, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Celovška cesta 334, Ljubljana 1210 Ljubljana - Šentvid Ljubljana
Ni informacij
Primožičeva ulica 16, Ljubljana 1231 Ljubljana - Črnuče Ljubljana
Ni informacij
Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Prijateljeva ulica 12, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Vodnikova cesta 119, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Frankopanska ulica 16, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Gornji trg 11, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Chengdujska cesta 28, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 424 134
Polanškova ulica 5, Ljubljana 1231 Ljubljana - Črnuče Ljubljana
Ni informacij
Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Glinškova ploščad 4, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Ziherlova ulica 8, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 655 594
Trubarjeva cesta 61, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Rožna dolina, cesta I 4, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 293 325
Tržaška cesta 20, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Chengdujska cesta 4, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 906 842
Študentovska ulica 2, 1000 Ljubljana Ljubljana
01 230 23 53
Viška cesta 27, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Kašeljska cesta 3 A, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Gubčeva ulica 14, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Stražarjeva ulica 40, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Velika čolnarska ulica 14, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Pot na Rakovo jelšo 24, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Bratovševa ploščad 37, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Vrhovčeva ulica 10, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 626 447
Prešernova cesta 12, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 721 518
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Cesta 27. aprila 13, 1000 Ljubljana Ljubljana
040 356 106
Merosodna ulica 1, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Majde Vrhovnikove ulica 32, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Streliška ulica 24, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 555 573
Celovška cesta 161, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 237 577
Tratnikova ulica 56, 1000 Ljubljana Ljubljana
01 512 65 99
Bratovševa ploščad 36, 1000 Ljubljana Ljubljana
041 806 003
Hudovernikova ulica 4, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Ulica Gradnikove brigade 8, 1000 Ljubljana Ljubljana
02 620 02 30
Ulica bratov Učakar 100, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij
Povšetova ulica 20, 1000 Ljubljana Ljubljana
Ni informacij